Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 10 – dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • okres referencyjny zbioru
  • stan na koniec okresu referencyjnego
7 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika Zmienna identyfikacyjna
8 Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru
9 Podatek dochodowy od osób fizycznych Znacznik najwyższego przychodu z wynagrodzenia Zmienna opisowa
  • okres referencyjny zbioru
10 Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów
  • rodzaj kosztów uzyskania przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • okres referencyjny zbioru
11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru
12 Dane identyfikacyjne Numer PESEL małżonka Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej NIP małżonka Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne PESEL dziecka Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Imię dziecka Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Nazwisko dziecka Zmienna identyfikacyjna
17 Cechy demograficzne osób Data urodzenia dziecka Zmienna określająca czas
  • okres referencyjny zbioru
18 Podatek dochodowy od osób fizycznych Sposób opodatkowania Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru