Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NIL CRL 01 – dane o lekarzach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
  • rok
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • rok
4 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna opisowa
  • rok
5 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu Zmienna identyfikacyjna
6 Kadra medyczna Stopień posiadanej specjalizacji Zmienna opisowa
  • rok
7 Kadra medyczna Informacje o skreśleniu z listy rejestru Zmienna opisowa
  • rok