Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI-RCR 01 – dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – numer PESEL, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – imię Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – płeć Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Cechy demograficzne osób Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – data urodzenia (składowe: Dzień; Miesiąc; Rok) Zmienna określająca czas
  • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – numer PESEL, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – imię Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – nazwisko Zmienna identyfikacyjna
10 Cechy demograficzne osób Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – data urodzenia (składowe: Dzień; Miesiąc; Rok) Zmienna określająca czas
  • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – stopień niepełnosprawności Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną Zmienna opisowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Dane adresowe i terytorialne Dane adresowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego (składowe: Kod kraju; Gmina; Dzielnica / delegatura; Kod pocztowy; Miejscowość; Ulica; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego