Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PZOoN EKSMOoN 01 – dane o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności, oraz o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres zameldowania (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca pobytu (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Ustalenie niepełnosprawności, ustalenie stopnia niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność, okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
12 Niepełnosprawność prawna Data wydania ostatniego orzeczenia (składowe: Dzień; Miesiąc; Rok) Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
13 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Symbol przyczyny niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Dane identyfikacyjne Imię przedstawiciela ustawowego Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne PESEL przedstawiciela ustawowego Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
18 Dane identyfikacyjne Drugie imię przedstawiciela ustawowego Zmienna identyfikacyjna
19 Dane identyfikacyjne Nazwisko przedstawiciela ustawowego Zmienna identyfikacyjna