Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 09 – dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Cechy demograficzne osób Kod stanu cywilnego Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kod kraju obywatelstwa Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Obywatelstwo, kraj urodzenia Nazwa kraju obywatelstwa Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Nazwa kraju, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne Identyfikator wniosku Zmienna identyfikacyjna
14 Cudzoziemcy w Polsce Data wpłynięcia wniosku (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Świadczenia na rzecz rodziny Data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
16 Świadczenia na rzecz rodziny Okres świadczeniowy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia