Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS SI KDR 01 – dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez numeru PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez numeru PESEL Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko rodowe ojca Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Nazwisko rodowe matki Zmienna identyfikacyjna
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania lub pobytu (składowe: Nazwa województwa; Nazwa powiatu; Nazwa gminy; Nazwa miejscowości; Nazwa ulicy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości poczty; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 marca
  • 31 grudnia
8 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa z członkami rodziny Zmienna opisowa
  • 31 marca
  • 31 grudnia
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez członków rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny Zmienna opisowa
  • 31 marca
  • 31 grudnia
10 Niepełnosprawność prawna Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności Zmienna określająca czas
  • 31 marca
  • 31 grudnia
11 Wspieranie rodziny Termin obowiązywania Karty Dużej Rodziny Zmienna określająca czas
  • 31 marca
  • 31 grudnia
12 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Imię ojca Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Imię matki Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Identyfikator rodziny Zmienna identyfikacyjna