Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CBDC 05 – dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Identyfikator oświadczenia Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Identyfikator wniosku Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Drugie imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Cudzoziemcy w Polsce Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
9 Cudzoziemcy w Polsce Data ważności dokumentu podróży cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Dane adresowe i terytorialne Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
11 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy od– (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy –do (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
17 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
18 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie (składowe: Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
19 Wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
20 Czas pracy Wymiar czasu pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia