Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 03 – dane dotyczące pożarów składowisk
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Pożary
  • Podział administracyjny
  • Wielkość pożarów
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok