Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 16 – dane dotyczące mobilności absolwentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Absolwenci Absolwenci studiów
 • cel wyjazdu
 • studia jednolite magisterskie
 • studia drugiego stopnia
 • studia pierwszego stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • cel wyjazdu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • uzyskały stopień doktora
 • cel wyjazdu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia