Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR KRKGW 01 – dane dotyczące kół gospodyń wiejskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer w rejestrze kół gospodyń wiejskich Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
7 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Rodzaj koła gospodyń wiejskich Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe instytucji tworzącej (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
9 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do rejestru kół gospodyń wiejskich Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
10 Cechy organizacyjno-prawne Data wykreślenia koła z rejestru Zmienna określająca czas
 • rok
11 Cechy organizacyjno-prawne Data ostatniej zmiany Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
12 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Przyjęty wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Cechy organizacyjno-prawne Data utworzenia koła Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
14 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie koła gospodyń wiejskich
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
16 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przyznanie pomocy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia