Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFZ SI 02 – dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 sierpnia
  • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • rok
6 Dane identyfikacyjne Numer PESEL technika farmacji Zmienna identyfikacyjna
7 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty Zmienna identyfikacyjna
8 Apteki Zrealizowane pozycje recept
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok