Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 10 – dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start”
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenie „Dobry Start”
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Beneficjenci świadczenia „Dobry Start”
  • osoba
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok