Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MZ SWD PRM 02 – dane dotyczące medycznych czynności ratunkowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Województwo, Powiat) Zmienna adresowa
 • rok
3 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Nazwa dysponenta jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Miejsce stacjonowania (składowe: Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Województwo, Powiat) Zmienna adresowa
 • rok
5 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
 • Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
 • Płeć (Kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Wybrane grupy wieku (do 18 lat)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok