Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIW WFJKOD 01 – dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności rolniczej Zmienna opisowa
  • 1 czerwca
  • 1 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
  • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
  • rok
5 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Weterynaryjny numer identyfikacyjny Zmienna identyfikacyjna
7 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania drobiu w gospodarstwie rolnym
  • Systemy utrzymania/chowu drobiu
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 1 czerwca
  • 1 grudnia