Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SIUKNF 07 – dane dotyczące statystyki strukturalnej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw i funduszy emerytalnych oraz SKOK
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Statystyka strukturalna Statystyka strukturalna - dane uzupełniające
  • Zmienne strukturalne
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok