Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIW WZPD 01 – dane dotyczące zakładów produkcji drobiu, ferm reprodukcyjnych, ferm odchowu drobiu, zakładów wylęgu drobiu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności rolniczej Zmienna opisowa
  • 1 czerwca
  • 1 grudnia
4 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Weterynaryjny numer identyfikacyjny Zmienna identyfikacyjna