Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFZ RUM 01 – dane o lekarzach zgłoszonych do umów z NFZ
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
  • rok
2 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna