Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CRP KEP 05 – dane dotyczące spółek cywilnych i wspólników spółek cywilnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP wspólnika spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Sufiks REGON wspólnika spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne REGON wspólnika spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne PESEL wspólnika spółki cywilnej Zmienna identyfikacyjna