Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE SI EEM 01 – wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, dane o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ciepło i energia elektryczna Nazwa operatora systemu elektroenergetycznego Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa producenta Zmienna identyfikacyjna
3 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Województwo) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rodzaj instalacji Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
5 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
  • MW
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
6 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej
  • Sprzedaż sprzedawcy zobowiązanemu
Rozwiń grupowanie
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Data wprowadzenia wytworzonej energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci elektroenergetycznej Zmienna określająca czas
  • w okresie sprawozdawczym