Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SIUKNF 08 – dywidendy banków – dane z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność banków Dywidendy wypłacane przez banki
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego