Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNP 06 – dane ze sprawozdawczości finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w zakresie dywidend wypłacanych przez PTE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Dywidendy wypłacane przez PTE
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego