Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MC RDK 01 – dane o osobach fizycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia