Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW RMTS 01 – dane dotyczące placówek tymczasowego schronienia, gmin zgłaszających placówki tymczasowego schronienia, podmiotów prowadzących placówki tymczasowego schronienia, jeżeli podmiotami prowadzącymi nie są gminy zgłaszające
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa gminy zgłaszającej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby gminy zgłaszającej (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu gminy zgłaszającej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej gminy zgłaszającej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby podmiotu prowadzącego (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
9 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki udzielającej tymczasowego schronienia Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki udzielającej tymczasowego schronienia (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Kod pocztowy; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne Forma placówki udzielającej tymczasowego schronienia, w tym: noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia zlokalizowana w budynku Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu placówki udzielającej tymczasowego schronienia Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej placówki udzielającej tymczasowego schronienia Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne Oznaczenie, czy placówka jest całoroczna Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
17 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki udzielającej tymczasowego schronienia, która została wykreślona w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
18 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki udzielającej tymczasowego schronienia, który został wykreślony w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia