Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW RDPS 01 – dane dotyczące domów pomocy społecznej, podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer REGON podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby podmiotu prowadzącego (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne Nazwa domu pomocy społecznej Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Numer REGON domu pomocy społecznej Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne NIP domu pomocy społecznej Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału domu pomocy społecznej Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby domu pomocy społecznej (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Kod pocztowy; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału domu pomocy społecznej (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne Forma domu pomocy społecznej, w tym: rodzinny dom pomocy społecznej, dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzony łącznie Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu do domu pomocy społecznej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej domu pomocy społecznej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne Nazwa domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
18 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
19 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału domu pomocy społecznej, który został wykreślony w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia