Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW RPCO 01 – dane dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podmiotów prowadzących te placówki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer REGON podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby podmiotu prowadzącego (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału placówki Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Numer REGON placówki Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne NIP placówki Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne Forma placówki, w tym: dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych, dla osób przewlekle chorych oraz łączona Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu placówki Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej placówki Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki, która została wykreślona w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
18 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki, która została wykreślona w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
19 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia