Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW RPOW 01 – dane dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, podmiotów i administratorów prowadzących te placówki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer REGON placówki prowadzącej Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu prowadzącego Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby podmiotu prowadzącego (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne Nazwa administratora placówki Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Numer REGON administratora placówki Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne NIP administratora placówki Zmienna identyfikacyjna
10 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby administratora placówki (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
11 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu administratora placówki Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
12 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Numer REGON placówki Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne NIP placówki Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału placówki Zmienna identyfikacyjna
16 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
17 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
18 Dane identyfikacyjne Forma placówki, w tym: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego i łącząca zadania oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
19 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu placówki Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
20 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej placówki Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
21 Dane identyfikacyjne Nazwa placówki, która została wykreślona w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
22 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby placówki, która została wykreślona w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
23 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku Zmienna identyfikacyjna
24 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia