Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
CZSW CBDOPW Noe.NET 02 – dane dotyczące zakładów karnych i aresztów śledczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby jednostki organizacyjnej Służby Więziennej (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, Nazwa powiatu, Kod TERYT powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu jednostki organizacyjnej Służby Więziennej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne Nazwa domu dla matki i dziecka jednostki organizacyjnej Służby Więziennej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby domu matki i dziecka jednostki organizacyjnej Służby Więziennej (składowe: Nazwa województwa; Kod TERYT województwa; Nazwa powiatu; Kod TERYT powiatu; Nazwa gminy; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Identyfikator TERYT miejscowości; Kod pocztowy; Nazwa ulicy; Numer lokalu; Numer budynku; Identyfikator TERYT nazwy ulicy) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne Typ jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w tym: zakład karny i areszt śledczy Zmienna opisowa
  • 31 grudnia