Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MZ SIM 02 – dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Apteki Recepty zrealizowane
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Apteki Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Apteki Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Apteki Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Apteki Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok