Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRRIO SI 02 – dane dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Kod podziału terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego (składowe: Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • rok
2 Dane identyfikacyjne Rok podlegający analizie (składowe: Rok) Zmienna określająca czas
 • rok
3 Wynagrodzenia Liczba miesięcy obowiązywania kwoty bazowej w roku podlegającym analizie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wynagrodzenia Kwota bazowa od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Kwota bazowa od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie
Zmienna ilościowa
5 Pracujący Stopień awansu zawodowego Zmienna jakościowa
 • rok
6 Wynagrodzenia Wskaźnik średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego
Zmienna ilościowa
 • dzień ostatniego przetargu
7 Wynagrodzenia Średnie wynagrodzenie dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Średnie wynagrodzenie dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie
Zmienna ilościowa
8 Pracujący Średnioroczna liczba etatów dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 stycznia do 31 sierpnia roku podlegającego analizie. Średnioroczna liczba etatów dla danego stopnia awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia roku podlegającego analizie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
9 Wynagrodzenia Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Wynagrodzenia Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Wynagrodzenia Różnica między wydatkami a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średniego wynagrodzenia dla danego stopnia awansu zawodowego
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia sprawozdania (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia