Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MI SIPAM 01 – dane dotyczące morskiej linii brzegu, odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego oraz długości morskiej granicy państwowej, powierzchni wyłącznej strefy ekonomicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Długość morskiej linii brzegu
 • km
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Położenie, terytorium i granice kraju Długość odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego
 • Granica z państwem sąsiadującym
Rozwiń grupowanie
 • km
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Położenie, terytorium i granice kraju Długość morskiej granicy państwowej
 • km
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Położenie, terytorium i granice kraju Długość morskiej granicy państwowej na morzu
 • km
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Położenie, terytorium i granice kraju Powierzchnia wyłącznej strefy ekonomicznej
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok