Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KIRP SI 01 – dane dotyczące liczby radców prawnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Prawnicy Radcy prawni
  • osoba
Zmienna ilościowa