Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZER_MSWiA SI Emeryt 03 – dane o osobach, które posiadają ważne orzeczenie o grupie inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres zameldowania (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województwa, Kod TERYT powiatu, Nazwa powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa gminy, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • 31 marca
  • 31 grudnia
7 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
8 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna identyfikacyjna
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Grupa inwalidzka Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia