Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PZOoN EKSMOoN 02 – dane dotyczące wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, odwołaniach, kartach parkingowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń powyżej 60 dni
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Załatwione sprawy o wydanie orzeczeń do 30 dni
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydane orzeczenia
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydane orzeczenia
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Uwzględnione odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Karty parkingowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Karty parkingowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia