Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS EKSMOoN 01 – dane dotyczące powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Powiat, Województwo, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT województwa) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia