Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRUS SI 01 – dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Systemy ochrony socjalnej Wydatki na świadczenia społeczne ochrony socjalnej
  • Funkcje ochrony socjalnej
  • Typologia świadczeń społecznych
Rozwiń grupowanie
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • rok n-2 w stosunku do roku badania
2 Systemy ochrony socjalnej Wpływy do systemów ochrony socjalnej
  • Funkcje ochrony socjalnej
  • Typologia świadczeń społecznych
Rozwiń grupowanie
  • mln zł
Zmienna ilościowa
  • rok n-2 w stosunku do roku badania