Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiT CEEB 01 – dane o budynkach i lokalach dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres nieruchomości (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Cechy nieruchomości Klasa budynku wg PKOB Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Cechy nieruchomości Liczba lokali mieszkalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Źródła ciepła i spalania paliw Lokale zbiorowego zamieszkania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Źródła ciepła i spalania paliw Źródło ciepła zainstalowane Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Źródła ciepła i spalania paliw Źródło ciepła eksploatowane Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Źródła ciepła i spalania paliw Funkcja źródła ciepła Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Źródła ciepła i spalania paliw Klasa kotłów na paliwo stałe Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Źródła ciepła i spalania paliw Kotły na paliwo stałe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Źródła ciepła i spalania paliw Rodzaj stosowanego w kotłach paliwa stałego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
13 Infrastruktura sieci gazowej Nazwa firmy Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
15 Dane adresowe i terytorialne Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
16 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia