Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PGWWP SIBP 01 – dane dotyczące budowli przeciwpowodziowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Budowle przeciwpowodziowe Kanały ulgi
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Budowle przeciwpowodziowe Poldery przeciwpowodziowe
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Budowle przeciwpowodziowe Sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Budowle przeciwpowodziowe Suche zbiorniki przeciwpowodziowe
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Budowle przeciwpowodziowe Wały przeciwpowodziowe
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Budowle przeciwpowodziowe Budowle regulacyjne
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Budowle przeciwpowodziowe Wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Budowle przeciwpowodziowe Stopnie wodne
 • Wykonanie budowli przeciwpowodziowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia