Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS SI 03 – dane o liczbie poszkodowanych ogółem oraz wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim (ZUS IWA)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Wypadki przy pracy Liczba wypadków przy pracy
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Wypadki przy pracy Skutki wypadków Zmienna jakościowa
  • rok