Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CAS 03 – dane ze sprawozdań z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (RKZ-4G)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Płeć dzieci
 • Wiek dzieci
 • Dzieci niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Czas pracy placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Podmiot prowadzący jednostkę Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Pobyt dzieci w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Pracujący w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Personel placówki opieki nad dziećmi
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Pielęgniarki i położne w placówkach opieki – główne miejsce pracy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wolontariusz
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Przyzakładowe placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia