Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS RŻ 01 – dane dotyczące żłobków, klubów dziecięcych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki sprawozdawczej (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
5 Cechy organizacyjno-prawne Status jednostki Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
6 Dane identyfikacyjne Data wpisu do rejestru Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
7 Cechy organizacyjno-prawne Data wykreślenia Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
8 Cechy organizacyjno-prawne Data zawieszenia Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia