Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UTK SI 01 – dane dotyczące transportu kolejowego wykonywanego przez przewoźników zagranicznych na terytorium RP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
9 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Towary niebezpieczne
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok