Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KIF KRF 01 – dane o fizjoterapeutach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
  • rok
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • rok
4 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna opisowa
  • rok
5 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Specjalista w dziedzinie fizjoterapii Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Zawieszenie prawa wykonywania zawodu Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Okresowe niewykonywanie zawodu Zmienna opisowa
  • 31 grudnia