Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 11 – dane dotyczące świadczeń wychowawczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenie wychowawcze Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Świadczenie wychowawcze Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Świadczenie wychowawcze Dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze według wnioskodawcy
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia