Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS KSI 12 – dane dotyczące liczby dzieci, na które z ZUS wypłacono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Dzieci, na które z ZUS wypłacono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
  • w okresie sprawozdawczym