Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-CIT 07 – dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację – CIT-RB
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach Koszty kwalifikowane w związku z robotyzacją
Zmienna ilościowa
  • rok podatkowy
4 Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach Informacja czy robota przemysłowego zainstalowano po raz pierwszy w działalności podmiotu Zmienna jakościowa
  • rok podatkowy