Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOWR SEG 01 – raport z działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym Sprzedaż gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • ha
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym Zagospodarowanie gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym Dzierżawa gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • ha
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ceny w rolnictwie Ceny sprzedaży gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym Czynsz za dzierżawę gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok