Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR SFK 03 – dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dotacje Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności
  • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok