Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR SFK_PROW02_PROW14-20_ZSZiK_IACSplus 01 – dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów lub powierzchni lasu, do której została przyznana pomoc w ramach PROW 2014–2020 i PS WPR 2023-2027, oraz udzielonych płatności na zalesienie oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Hodowla lasu Powierzchnia zalesień wykonanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Województwo
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Hodowla lasu Zrealizowane płatności na zalesienia wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Województwo
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Hodowla lasu Powierzchnia zalesień wykonanych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej
  • Województwo
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Hodowla lasu Zrealizowane płatności na zalesienia wykonane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej
  • Województwo
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok