Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR SFK_IACSplus_ZSZiK 01 – dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2024
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Płatności bezpośrednie Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Płatności bezpośrednie Wartość naliczonych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Płatności bezpośrednie Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z lat poprzednich
Zmienna ilościowa
  • rok