Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR SI-Agencja*KI 10 – dane dotyczące kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kredyty preferencyjne Liczba kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Kredyty preferencyjne Kwota kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR
Zmienna ilościowa
  • rok